Předškolní věk je jedním z těch důležitých okamžiků, kdy se rozvíjí dětská tvořivost, představivost, sportovní duch a sociální cítění. Každý nemá tu možnost pracovat a zároveň se věnovat výchově svých potomků. A školek, které by nám ulehčily naši roli rodiče, je pomálu. Školka s vlastní tělocvičnou, zahradou je to, co naše děti potřebují. Nejen v Husovicích, ale i v blízkém okolí je množství dětí, které se z kapacitních důvodů do dostupných předškolních zařízení prostě nedostanou.

Po potřebných úpravách části budovy spolupracujeme od září 2016 s MŠ Kometka, která provozuje školku přímo v rámci areálu Orla Husovice. Děti tak mají přístup ke všemu, co podporuje jejich zdravý a aktivní růst v předškolním věku.

Více informací naleznete na: www.mskometka.cz