Dětské Skupiny a Kontakty

Čiperové - 601 308 738, 603 889 792 - více info zde
Housátka: Tereza Štorková 775 092 334 - cvičí každý čtvrtek 10:00 - 11:30
Brazilian football: Michal Ogorek 734 365 296 - každý čtvrtek 16:30 - 17:30
Barvínek: Pavla Marečková 773 699 789 - každý čtvrtek 17:00-18:00
Kung-Fu: Lukáš Novák 608 166 117 - více info na www.dragonspirit.cz