Dětské Skupiny a Kontakty

Čiperové - 601 308 738, 603 889 792 - více info zde
Housátka: Pavla Roubalová 731 024 744 - cvičí každé úterý 9:00 - 11:00
Barvínek: Pavla Marečková 773 699 789 - každý čtvrtek 17:00-18:00
Kung-Fu: Lukáš Novák 608 166 117 - více info na www.dragonspirit.cz